Patenten vinden met Google

Hé, meer dan 7 miljoenen patenten zijn nu makkelijk terug te vinden met Google Patents

Zo vind je bijvoorbeeld het patent voor “Device for making coffee drink having a crema layer“, of kortweg een Senseo, of het patent van een “Skateboard“. Allemaal volledig met tekeningen of shetsen.