Belastingstress

Bah, ieder jaar dezelfde miserie. Papieren bij elkaar zoeken voor de belastingen : loonfiches, attesten van schuld-saldo, papieren van de lening, bewijsjes van pensioensparen, attesten van kinderopvang,… Het doet me denken aan de examentijd, toen ik soms meer tijd stak in het samenrapen van al mijn papieren dan in het blokken zelf.
En dan was ik daarnet op zoek naar onze “tokens”. Gezocht in de map van de aangifte van vorig jaar, in de laden van de kasten, in, op en onder het bureau. Zaten die twee kaartjes toch wel mooi te glimmen in een goed weggestoken vakje van mijn portefeuille.
Ik heb bijna alles bij elkaar, althans voor Deel I. Morgen eens de boekhouder contacteren i.v.m. Deel II.
En dan een volledige dag cijferen en rekenen en alles proberen correct in te vullen om de brieven dan op de allerlaatste dag te posten in Gent. En dan glimlachen naar al die andere belastingsplichtigen die je daar ieder jaar aan de brievenbus van de belastingsdienst tegenkomt. Man, man, man, miserie, miserie.